Персональный сайт Виктора Бычихина

Каталог статей

Главная » Статьи

Всего материалов в каталоге: 4
Показано материалов: 1-4

У сучасній вітчизняній літературі, присвяченій дослідженню питань місцевого самоврядування, поширена цілком справедлива думка, що умовою формування засад партикулярного життя (яким лише й уможливлено зміцнення громадянського суспільства та ствердження демократичних норм суспільного устрою) є розвиток самоврядовної діяльності громад. Без того й самі демократичні норми, прищеплювані суспільству, що функціонує на посттоталітарному ґрунті, часто-густо набувають формального характеру, вироджуючись подеколи до номінального статусу. Як зауважує відомий український правознавець М. Баймуратов, "у питанні зміцнення і стабілізації, підвищення дієвості й ефективності державної влади важлива роль відводиться владі самоврядній... Незважаючи на визначену "автономію”, інтерес муніципальної влади є все-таки частиною загального соціального інтересу, реалізованого в рамках інтересу державного” [1].
научные статьи | Просмотров: 1413 | Добавил: partiya_sud | Дата: 24.03.2010 | Комментарии (0)

Суперечки навколо проблем місцевого самоврядування, його природи, оптимальних форм організації і взаємин з державною владою, які тривають уже не одне століття, мають під собою глибокий і різноплановий ґрунт. Їх нинішню актуалізацію спричинено тими фундаментальними змінами, що їх в останні десятиліття зазнає весь світ. Йдеться, зокрема про процеси так званої глобалізації, а також докорінної зміни структур комунікації і, відповідно місця людини в ній, спричинених розвитком інформаційних технологій. У світі, що перебуває в процесі глобалізації, соціальні суб’єкти загалом, і громади зокрема, зазнають істотних трансформацій, без уважного аналізу яких, як і без детального вивчення світового досвіду, накопиченого у цій сфері, теоретичні дискусії щодо місцевого самоврядування як способу спільної організації людьми свого буденного життя приречені на безплідність. Тому сьогодні потрібен передусім аналіз природи місцевого самоврядування, тенденцій його розвитку, його різновидів та їх потенціалу.
научные статьи | Просмотров: 1978 | Добавил: partiya_sud | Дата: 24.03.2010 | Комментарии (0)

Проблема оптимізації взаємодії місцевого самоврядування з державною владою, в контексті якої сьогодні є вкрай актуальною довга низка питань, пов’язаних із самим феноменом самоврядування, у сучасному світі становить чи не найдискусійнішу для фахівців різного профілю – політиків, правознавців, політологів, соціологів, спеціалістів з державного управління та самоврядування тощо. Її гостроту підсилено тим, що в сучасному світі наявні протилежно спрямовані тенденції розвитку місцевого самоврядування. Це, з одного боку, магістральна тенденція зростання ваги місцевих об’єднань і, зокрема, територіальних громад у системі владно-правових і соціально-економічних відносин, спричинена істотними змінами в способах міжсуб’єктної комунікації. Тотальне поширення нових засобів зв’язку (інтернет, мобільний зв'язок тощо) сприяє формуванню соціально недиференційованих компактних спільнот і локальних груп та їхньому пріоритету в структурі суспільств.
научные статьи | Просмотров: 785 | Добавил: partiya_sud | Дата: 24.03.2010 | Комментарии (0)

Проблема ефективності державного управління є, мабуть, значущою для всіх демократичних країн і в будь-які часи. Однак сьогодні в Україні вона перетворилася на проблему номер один: надто дорогими є помилки в управлінських рішеннях у перехідний час, коли стереотипи віджилих взаємин між державними, суспільними й громадськими структурами продовжують діяти в нових правових, соціально-політичних та економічних умовах.
научные статьи | Просмотров: 574 | Добавил: partiya_sud | Дата: 24.03.2010 | Комментарии (0)